OM OSS

Zahldesign er totalleverandør av digitale markedsføringstjenester.

Behovsavklaring, strategi, gjennomføring, lansering, analyse og optimalisering.

Kundens egenart og behov er det viktige utgangspunktet. I nært samarbeid med kunden
velges strategi og løsninger. Deretter utvikles de beste designmessige- og tekniske
løsningene.

Målet er enkelt: Kunden skal oppnå resultater og investeringen skal skape merverdi.

Rimelig, kostnadseffektiv, profesjonelt og resultatorientert.