KARTLEGGING

Hva er det beste med bedriftens produkter og tjenester, hva er bedriftens planer og
mål og hvordan er det ønskelig at bedriften skal fremstå og oppfattes? Sammen
kartlegger vi dette og definerer en klar og entydig markedsføringsprofil.

 

STRATEGI OG PLAN

For å nå markedsføringsmålene, utvikler vi en strategi for digital markedsføring og
legger en plan for gjennomføring.

 

GJENNOMFØRING

Kunden setter selv opp tekster, eller engasjerer Zahldesigns samarbeidspartner for
profesjonell tekstutforming. I nært samarbeid med kunden strukturerer Zahldesign
hjemmesiden, utvikler et design og oppretter domene, webhotell og backup. Når alt
er på plass, og kunden er fornøyd, lanseres den nye hjemmesiden. Underveis i
utviklingsfasen holder vi løpende kontakt med kunden, slik at resultatet blir som
kunden forventer – og gjerne enda litt bedre.

 

DRIFT OG ANALYSE

Når hjemmesiden er i drift, følger Zahldesign opp og optimaliserer den. Det settes
opp et analyseverktøy, en egendefinert analyse med en link der kunden selv når som
helst kan sjekke søkestatus – det vil si antall besøkende og hvor høyt siden til enhver
ligger på Google.

Skomaker’n og lesten …

Du bruker tiden på det du er best på, og vi gjør det vi kan best.